Energie

Provozní energie v podobě tepla, světla a elektřiny zajišťují v domě základní chod technologií a spoluvytváří vnitřní klima, bez kterých si dnešní způsob života neumíme představit. Energie představují zdroj finančních nákladů a škodlivých emisí. Z těchto důvodů navrhujeme ve výstavbě rodinných domů šetrné řešení. Energie, která nemusí být vyrobená za účelem spotřeby je nejlepší energií a v tomto duchu se snažíme pracovat s každým domem. Rodinný dům navrhujeme tak, aby nebyl příliš velký, než je pro investora nutné. Orientaci optimalizujeme k jihu a kompaktní tvar zaručí přísun energie v podobě solárního zisku a eliminuje tepelnou ztrátu. Dimenzování výkonů jednotlivých technologií směřujeme na spodní hranici. Energeticky efektivní domy navrhujeme minimálně s jedním obnovitelným zdroje. Jedná se například o solární energii v podobě fotovoltaické elektrárny, spalování biomasy nebo geotermální zdroj. Akumulace energie z OZE je ústředním tématem a společně s inteligentním řízením, tzv. smart home vytváří domy 21. století. V našich pasivních a nulových rodinných domech se nemusíte starat o vysoké faktury za odběr energií, ale naopak si budete užívat svoji nezávislost.