Stavebnictví se řadí k největším znečišťovatelům životního prostředí. Od výroby stavebních materiálů, přes výstavbu obytných nebo průmyslových budou až k samotnému provozu rodinného domů. Naší osobní, ale i firemní odpovědností je aktivně omezovat negativní dopad na přírodu okolo nás. Snažíme se operativně řídit všechny pracovní postupy s cílem omezit množství odpadů a zbytečné dopravy vzniklé nekoncepčním plánováním. Při výběru stavebních materiálu se přikláníme k přírodním surovinám nebo recyklovaným a šetrně upraveným materiálům. Ochrana klimatu pro nás znamená především omezení uvolňování emisí skleníkových plynů do ovzduší. Na stavbě využíváme nízkoemisní paliva a akumulátorovou techniku. U provozu firemních nemovitostí pracujeme se solární energií a do budoucna plánujeme do konceptu našich domů přiřadit i produkt věnující se elektrickým automobilům. Při instalaci nádrží na dešťovou vodu můžeme pomocí akumulace a kvalitního pročištění docílit pravidelnou recyklaci vody na zálivku zahrady, praní prádla nebo splachování toalety v domě.  Hlavním přínosem naši stavební společnosti k ochraně přírody je navrhování s následnou realizací efektivních staveb, které oproti běžné výstavbě dosahují až o 90 % menší energetické potřeby a k tomu odpovídající množství vázaných emisí.