Realizace

 

„Realizace je spoluprací mezi zaměstnanci, dodavateli a výrobci materiálu nebo technologií pro váš zdravý domov.“

Hlavním smyslem stavební společnosti CB Building s.r.o. je progresivní a komplexní realizace nízkoenergetických, pasivních nebo nulových rodinných domů s co nejmenším negativním dopadem na životní prostředí a zdravý obyvatel. Upřednostňujeme takové stavby, které jsou nejen energeticky šetrné a vybaveny tzv. zelenými technologiemi, ale hlavně v sobě spojují jednoduchost, technickou a konstrukční vyváženost se smyslem pro preciznost. Komfort bydlení, cenovou dostupnost, estetický dojem a architekturu domu respektující své okolí a osobnost investora, považujeme za základ naší práce.

Pro investory, kteří se rozhodnou stavět energeticky efektivní rodinný dům s naší stavební společností CB Building s.r.o. je začátek spolupráce založen na výběru domu z našeho katalogu nebo individuální návrh tak, aby vyhovovaly finančním nebo jiným kritériím. Po nastavení prvních parametrů s vedením firmy a projektantem směřují další otázky a úkoly k financím nebo dotacím, které na výstavbu investor může získat například od programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM nebo Dotace Dešťovka. Informace o jednotlivých hypotečních procesech, výhodných úvěrech, pojištění nebo výpočtu na hypoteční kalkulačce se mohou zájemci dohodnout s našimi partnery ze společností Gepard Finance a.s. nebo Froglet s.r.o.

Konzultace o výstavbě rodinného domu je možné domluvit v našem vzorovém pasivním domě v Chelčicích. V domě a současně v kanceláři společnosti je k vidění dispozice o katalogových rozměrech Ambient, stavební materiály, interiérové a exteriérové zařízení nebo technologie, které k pasivnímu domu nezbytně patří. Pokud chcete získat všeobecné informace o pasivních stavbách nebo vidět náš online katalog domů, tak můžete přejít na webové stránky Centrum pasivního domu nebo sledovat náš Blog.

 

Pracovní postup realizace výstavby rodinného domu:

Zemní práce, založení stavby - každou stavbu zahajujeme polohopisným a výškopisným vytyčením stavby. Geodetický protokol měření později slouží jako podklad kolaudace stavby, k zápisu stavby do katastru nemovitostí nebo pro bankovní úvěr. Výkopové práce prováděné strojně realizujeme s ohledem na ochranu orné půdy a zdrojům podzemní vody. Objem vykopané zeminy, pokud to okolnosti dovolují vždy naplno využíváme zpět přímo na místě stavby, například jako násyp travnaté a zelené střechy. Pro eliminaci tepelných ztrát nejčastěji volíme plošné založení na železobetonové desce, která spočívá na předem zhutněné tepelněizolační vrstvě z pěnového skla s drenážním odvětráním podloží.

Hydroizolace/ protiradonová ochrana - ochrana spodní a střešní částí proti vlhkosti nebo radonu je velice důležitá. Proto hlavní hydroizolace děláme z certifikovaných PVC-P fólií od renomovaných výrobců a při samotném provedení vše pečlivě kontrolujeme a podrobujeme zkouškám na plynotěsnost a vodotěsnost. Některé složitější aplikace se vytvářejí pod dozorem odborných techniků samotných výrobců hydroizolačního materiálu. V průběhu stavby hydroizolační souvrství chráníme proti mechanickému poškození.

Nosné konstrukce - obvodové i vnitřní zdivo realizujeme zděnou technologií z vápenopískových bloků. Hlavní výhodou materiálu ověřené trvanlivosti a pevnosti je především zcela zdravotní nezávadnost, vysoká schopnost akumulovat teplo nebo schopnost neklást odpor prostupu vodní páry. Dalšími používanými materiály jsou monolitické nebo nepálené cihly. Na stropní konstrukce používáme oblíbené keramicko-betonové miako, ale také monolitické či prefabrikované železobetonové součásti. Do našeho portfolia také patří tradiční dřevěné trámové stropy, případně deskové stropy na bázi dřeva. Naše stavební společnost přešla od běžných krovů k vázaným tesařským konstrukcím z vylehčovaných kompozitních I-nosníků, které zajišťují optimální poměr tuhosti, nosnosti a minimalizaci tepelných mostů. To vše při minimální spotřebě rostlého dřeva a možnosti aplikovat větší tloušťky tepelných izolací. Vedle zděných a monolitických konstrukcí provádíme i montované dřevěné konstrukce.

Tepelněizolační materiály (od polystyrenu k celulóze) - od oblíbených tvrdých izolantů jako je polystyrén upouštíme a volíme cestu zdravého a ekologického stavitelství. Proto k zateplení domu využíváme materiály blízké k přírodě bez negativních patologických účinků na člověka. Nejčastěji realizujeme foukanou celulózu pro její výjimečné vlastnosti a velmi jednoduchou aplikaci, která umožňuje souvislou vrstvu tepelné izolace bez nedokonalostí. Dalším enviromentálním materiálem jsou dřevovláknité desky, desky z lisované slámy, keramzit, pěnové sklo a také minerální čedičová vata. Výběr izolantu zpravidla kombinujeme pro jejich vlastnosti s cílem dosažení vyvážených technicko-fyzikálních vlastností dané konstrukce.

Povrchové úpravy - povrchové úpravy realizujeme tradičně nebo pomocí nových technologií tak, jak si investor přeje. Nabízíme strojní omítky, vápenocementové, vápenné nebo různé dekorativní stěrky všemožných tvarů, struktur a barev. K ekologickému, a hlavně zdravému bydlení neodmyslitelně patří staronové hliněné omítky s kladnými účinky na člověka. Omítky tohoto typu mají schopnost pohlcovat vlhkost, když jí je příliš a naopak vydat, když je jí málo. Pro svojí vůni a hedvábný účinek na dotek jsou oblíbené nejen mezi investory, ale i našimi pracovníky. Vedle oblíbených vinylových podlah, které jsou naprostým trendem, pokládáme keramické dlažby, tak i masivní dřevěné povrchy, alternativně i leštěné lité povrchy. Vedle keramických a kamenných obkladů stěn provádíme i bezespáré stěrky či různé tapety. Finální úprava povrchů nemá snad v dnešním světě omezení a stále se nepřetržitě vyvíjí nové trendy.

Vytápění - montujeme různorodé systémy vytápění. Od klasického krbu, tepelných čerpadel až po různé solární aplikace a jejich vzájemné kombinace. Rozvod tepla po domě od jeho zdroje provádíme teplovodním systémem za pomocí otopných těles nebo podlahových, stěnových a stropních aplikací. Upřednostňujeme technickou jednoduchost založenou na jednom energetickém nositeli. V navržených domech počítáme s tím, že zákazník si vystačí s jednoduchým, levným a velmi efektivním elektrickým topením s kombinací technologií podlahových/stěnových rohoží a nízkoteplotních sálavých panelů.

Větrání - ke každému pasivnímu domu patří řízené větrání s rekuperací zbytkového tepla z odpadního vzduchu. Zejména v zimním období umožníme domu neustále svěží vzduch bez průvanu. Čerstvý vzduchu je nejzákladnějším předpokladem zdravého klimatu v domě. Pro zvýšení energetické efektivnosti můžeme aplikovat zemní výměník tepla, který v zimě pomáhá zmírnit únik tepla z domu a v létě chladit. Pro zachování optimálního výskytu záporných iontů ve vnitřním vzduchu doporučujeme řízené větrání s centrální vzduchotechnickou jednotkou kombinovat s tradičním přirozeným větráním s křížovým efektem provětrávání, například pomocí vybraných, automaticky ovládaných, oken.

Ohřev teplé vody - o ohřev teplé vody v našich navržených domech se stará obvykle jednoduchý elektrický ohřívač. Cena zařízení je levná, ovládání jednoduché a prakticky bezúdržbové s rychlou návratností investice. Solární a geotermální aplikace, které jsou efektivnější mají cenu vyšší. Z tohoto důvodu realizujeme obě varianty a investor si vybere podle svých preferencí.

OZE (obnovitelné zdroje energie) - srdcem našich navrhovaných staveb je princip aktivně solárního domu. Vedle pasivního přijímání solárních tepelných zisků jižními otvory (jeden ze základních principů každého pasivního domu), instalujeme také malou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu šitého na konkrétní potřebu rodinného domu. Elektrárna zásobuje celý dům a představuje hlavní energetický systém. Všechny ostatní systémy jsou na elektřinu a tím docílíme neuvěřitelné efektivnosti, jednoduchosti a poměru výkon/cena. Přebytek vyrobené energie je aktivně akumulován do teplé vody nebo do baterie. Vzhledem k různorodosti a konstrukci baterií přistupujeme vždy ke konkrétní zakázce a potřebám investora individuálně. V případě zájmu investora umíme dodat i jiné druhy OZE, kterými jsou například teplovzdušné a kapalinové solární kolektory, tepelná čerpadla nebo kotle a krby na biomasu.

Vodní hospodářství - vedle klasické přípojky pitné vody na veřejný řad nebo vlastní studny na pozemku zákazníka, můžeme nabídnout jiné promyšlené a úsporné řešení. Voda patří mezi strategické suroviny nutné pro život, kterými by se nemělo plýtvat nebo je jinak znehodnocovat. Za účelem snížení spotřeby pitné vody aplikujeme základní řešení v podobě speciálně navržených úsporných vodovodních baterií s tlakovými perlátory. Rozšiřujeme řešení spočívající ve využití srážkové vody pro splachování WC, praní prádla, mytí nádobí a zálivku zeleně. Dále nabízíme různé konstrukce na provedení domovních čistíren odpadních vod. Nabízenou novinkou je recyklační technologie jednou použité vody pro další využití, které je například splachování WC.  

Rekuperace tepla z odpadní vody - do rodinného domu zařídíme instalaci jednoduchého deskového výměníku tepla. Instalace je důležitá pro odpad například ze sprchy, umožňující odejmutí části tepla z odpadní vody a vrátit ho zpět zcela elegantním a jednoduchým způsobem.

Regulace - není tajemstvím, že v pasivním domě je mnoho systému, vyžadující ovládání na základě mnoha parametru jako je teplota, vlhkost nebo čas. Aby nastavení bylo funkční a uživatelsky přívětivé s možností dálkového přístupu smartphonem, nabízíme centrální systém ovládání domu, tzv. chytrá domácnost/smarthome. Dům nebude obsahovat mnoho ovládacích prvků, které spolu navzájem nekomunikují. Přehledný a efektivní systém se postará o ovládání všech technologií včetně zabezpečení. Už nebude nutné kontrolovat, zda se předokenní žaluzie stahují, jestli je výkon vzduchotechniky správně nastaven nebo systém nabíjí baterie z Fv elektrárny.