My Life 4

My Life 4 je minimalistický rodinný dům kubického tvaru se sedlovou střechou. Proporce domu odkazují na tradiční venkovské stavení s prvky současné architektury. Dispozice přízemí s vyčnívajícím zádveřím a spíží je zakončená plochou střechou. Ložnice rodičů s oddělenou koupelnou je koncipována jako „byt v bytě“ umístěný v přízemí. Podkroví domu je určeno především potomkům. Otevřený interiér s optickým klamem „malý z venku, velkorysí uvnitř,“ je přirozeně prosvětlen napříč podlažími domu. 

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

dispozice                  4+1                 zastavěná plocha                           119,63m2

užitná plocha           152,90m2           výška hřebene                                7,5m

sklon střechy           45°                  doporučená orientace vstupu        sever

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

zdivo                        vápenopískové zdivo KMB SENDWIX

strop                        keramicko-betonový miako/ železobetonový prefabrikovaný filigránový

krov                         dřevěný hambálkový vázaný krov z I-nosníků

střešní krytina         skládaná krytina betonová/ pálená

hydroizolace            PVC-P fólie

 

TECHNOLOGIE

vytápění                  elektrické/ dle požadavků

ohřev teplé vody     elektrický ohřívač

větrání                     přirozené/ nucené s rekuperací

OZE                          fotovoltaická solární elektrárna na střeše domu s akumulací do vody – na vyžádání baterie

krb                           teplovzdušný krb na dřevo – na vyžádání

dešťová voda         retence srážkové vody s využitím pro zálivku zeleně, splachování WC, praní prádla

 

ENERGETICKÉ HODNOTY

měrná roční potřeba na vytápění                                                                    EA = 17–18 kWh/m2.rok

měrná neobnovitelná primární energie                                                           EpN,A ≥ 60-89 kWh/m2.rok

průměrný součinitel prostupu tepla                                                                Uem = 0,17 W/m2.K

účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperace)    η ≥ 85%

 

CENA

základní cena na klíč                                  -

dotace – NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM        od 335 000 Kč

dotace – Dotace Dešťovka                       od 40 000 Kč