Ambient 1

Ambient 1 je moderní dům kubického tvaru se sedlovou střechou a s prvky současné architektury v duchu jednoduchosti. Ložnice rodičů je umístěná v přízemí. Podkroví je určeno především potomkům. Netradičně otevřený interiér s optickým klamem „malý z venku, velkorysí uvnitř,“ je nadmíru přirozeně prosvětlen s pocitem chrámového efektu v centrální galérii, která se line napříč podlažími. 

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

dispozice                  4+1                 zastavěná plocha                           107,77m2

užitná plocha           149,61m2           výška hřebene                                7,5m

sklon střechy           45°                  doporučená orientace vstupu        sever

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

zdivo                        vápenopískové zdivo KMB SENDWIX

strop                        keramicko-betonový miako/ železobetonový prefabrikovaný filigránový

krov                         dřevěný hambálkový vázaný krov z I-nosníků

střešní krytina         skládaná krytina betonová/ pálená

hydroizolace            PVC-P fólie

 

TECHNOLOGIE

vytápění                  elektrické/ dle požadavků

ohřev teplé vody     elektrický ohřívač

větrání                     přirozené/ nucené s rekuperací

OZE                          fotovoltaická solární elektrárna na střeše domu s akumulací do vody – na vyžádání baterie

krb                           teplovzdušný krb na dřevo – na vyžádání

dešťová voda         retence srážkové vody s využitím pro zálivku zeleně, splachování WC, praní prádla

 

ENERGETICKÉ HODNOTY

měrná roční potřeba na vytápění                                                                    EA = 17–18 kWh/m2.rok

měrná neobnovitelná primární energie                                                           EpN,A ≥ 60-89 kWh/m2.rok

průměrný součinitel prostupu tepla                                                                Uem = 0,17 W/m2.K

účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperace)    η ≥ 85%

 

CENA

základní cena na klíč                                  - 

dotace – NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM        od 335 000 Kč

dotace – Dotace Dešťovka                       od 40 000 Kč