Icons8 Meeting 100

1. Pojďme se sejít – kde si řekneme jaké jsou vaše představy o domě, jaké jsou možnosti zpracování architektonických individuálních studií nebo typových projektů. Zároveň projdeme kroky potřebné k získání nutných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí od správních orgánů pro získání stavebního povolení. Pokud bude potřeba, můžeme také konzultovat pozemek a zhodnotit jeho limity a kapacity v rámci regulativ.

Icons8 Contract 100

2. Zpracování cenové nabídky –  připravíme konkrétní cenovou nabídku přímo pro váš projekt, abyste měli přesnou představu o tom, co vás čeká.

Icons8 School 100

3. Začínáme pracovat na studii (projektu) – klíčovou roli hraje vše, co si probereme na úvodní schůzce, na základě vašich podkladů a požadavků připravíme první návrhy projektu. V této fázi probíhá i případná spolupráce s designérkou v rámci předběžného uspořádání kuchyňské linky či koupelen. 

Icons8 Property 100

4. Zasíláme první náhled – následuje průběh konzultací, kde si řekneme vaše připomínky, které zapracujeme a po odsouhlasení se dostáváme ke konečnému zpracování projektu pro stavební povolení.

Icons8 Agreement 100

5. Cenová nabídka realizace – pokud si vyberete naši firmu i pro fázi výstavby domu, dokážeme připravit nabídku, která zahrnuje potřebné kroky v rámci realizace dle následné domluvy a odsouhlasení.

Icons8 Handshake 100

6. Realizace – sejdeme se na další schůzce pro odsouhlasení jednotlivých kroků v rámci realizace, vyřešíme administrativní část a zodpovíme veškeré dotazy.